Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPT > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o.

Wstęp

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o., zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-04-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Krawczykgrzegorz.krawczyk@taximpt.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 572 82 02 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Siedziba firmy mieści się w Alejach Jerozolimskich 184 B. Wjazd od ul. Popularnej. Dojście piesze do budynku znajduje się od ul. Popularnej. Wjazd samochodem pod wejście do budynku wymaga zgłoszenia ochronie budynku i podniesienia szlabanu.

Pozostałe osoby mogą korzystać z parkingu należącego do hali Makro Cash and Carry.

W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe: Popularna 02 (autobusy nr :187, 517, 717), Popularna 04 (autobusy nr: 127, 178, 191), Popularna 01 (autobusy nr: 127,178, 187, 191, 517, 717). Najbliższa stacja PKP Warszawa Aleje Jerozolimskie znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych oraz  windami dla  osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych wózkami.  W pobliżu nie ma postoju taksówek.

Najbliższe oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się nieopodal budynku na parkingu należącym do Makro Cash and Carry.

Przed samym budynkiem brak oznakowania miejsca kolorem niebieskim i symbolem osoby na wózku.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się od ul. Popularnej, jest również podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe nie stanowią bariery dla osób niepełnosprawnych, w holu znajduje się obszar kontroli z siedzibą ochrony budynku oraz punktem informacyjnym należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Jest możliwość uzyskania informacji jak również asysty w pokierowaniu do odpowiedniego Biura, czy osoby zatrudnionej w Przedsiębiorstwie.

Siedziba Przedsiębiorstwa znajduje się na dwóch kondygnacjach budynku : na parterze, z wejścia należy się kierować do drzwi znajdujących się po prawej stronie i oznaczonych logo MPT oraz na I piętrze budynku do którego prowadzą schody oraz dwie windy przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózku.

Zarówno drzwi wejściowe do pomieszczeń znajdujących się na parterze jak i na I piętrze budynku zabezpieczone są elektronicznie (możliwość uzyskania dostępu za pomocą karty) lub w asyście osoby posiadającej kartę.

W budynku nie ma informacji głosowych, ani pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Taksówkowy Sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

1.     osobiście w firmie;

2.     telefonicznie na numer: 22 572 82 02;

3.     faksem na numer: 22 572 82 94;

4.     pocztą elektroniczną na adres: sekretarita@taximpt.pl

5.     listownie na adres: Aleje Jerozolimskie  184 B, 02-486  Warszawa;

 

 
 
Wprowadził Kochanowska Anna 22-09-2020
Aktualizujący Kochanowska Anna 22-09-2020
Zatwierdzający Pisarek Konrad 22-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 65
Rejestr zmian