Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPT > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

MPT sp. z o.o. jest osobą prawną Miasta Stołecznego Warszawy, działającą w formie spółki prawa handlowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.497.000,00 zł (piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 154.970 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, przy czym 100% udziałów należy do Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z par. 8 ust. 2 Aktu założycielskiego MPT sp. z o.o.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Warszawie, Al. Jerozolimskie nr 184 B.


Stan na 31 grudnia 2019 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.497.000,00 PLN jest opłacony w całości.
Aktywa trwałe wynoszą 1 904 214,11 PLN, aktywa obrotowe 4 266 701,01 PLN.

Aktywa trwałe - 1 904 214,11 PLN

1.     Wartości niematerialne i prawne - 21 043,50 PLN

2.     Rzeczowe aktywa trwałe - 267 681,61 PLN

3.     Należności długoterminowe - 0,00 PLN

4.     Inwestycje długoterminowe - 0,00 PLN

5.     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 615 489,00 PLN

Aktywa obrotowe - 4 266 701,01 PLN

1.     Zapasy - 34 206,83 PLN

2.     Należności krótkoterminowe - 3 114 853,61 PLN

3.     Inwestycje krótkoterminowe - 542 370,24 PLN

4.     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 575 270,33 PL

Suma aktywów - 6 170 915,12 PLN 

Wynik finansowy za 2019 rok wyniósł:  - 5 985 957,32 PLN.

 

 
 
Wprowadził BZMW/mpodrazka 24-04-2008
Aktualizujący Kochanowska Anna 18-08-2020
Zatwierdzający Pisarek Konrad 18-08-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-08-2020
Liczba odwiedzin: 5504
Rejestr zmian