Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - MPT > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Zapis § 7 Aktu Założycielskiego Spółki określa przedmiot działalności MPT Sp. z o.o., którym jest:

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

 1. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
 2. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
 4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
 5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 6. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 7. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
 8. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 9. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 11. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
 12. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 13. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 14. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 15. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 16. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 18. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
 19. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 20. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
 21. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 22. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 25. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 26. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
 27. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 28. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 29. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 30. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 31. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 32. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 33. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 34. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 35. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
 
 
Wprowadził BZMW/mpodrazka 23-04-2008
Aktualizujący bzmw/mpodrazka 22-11-2010
Zatwierdzający bzmw/wgieryszewski 22-11-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-11-2010
Liczba odwiedzin: 4605
Rejestr zmian